Skip to main content

Sony Ericsson Xperia X10 mini é Telemóvel Europeu 2010-2011

O Sony Ericsson Xperia X10 mini foi premiado “Telemóvel Europeu 2010-2011” pela European Imaging and Sound Association (EISA)!